^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 1 Slide 5 Slide 3

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E
  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21
www.soswndg.pl

Wolne lektury

Wolne lektury

Edukacyjny język obiektowy

E-podręczniki

Szkoła pamięta

Klub Szkół Unicef

Kynoterapia

Sentencje łacińskie

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

News

O PROJEKCIE

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno – przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi ( w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Grupą docelową w projekcie są nauczyciele i dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoły Wspierane i Karda Szkół Wspieranych zlokalizowanych w Powiecie Nowodworskim a także studenci kierunków pedagogicznych na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Wsparcie w ramach projektu będzie polegało na uczestnictwie osób w kursach, doradztwie, mentoringu. Uruchomieniu 4 pracowni przedmiotowych: językowej, matematycznej, przyrodniczej, komputerowej (ICT). Opracowaniu 10 modelowych programów doszkolenia zawodowego nauczycieli, przeprowadzeniu diagnozy 7 szkół wspieranych, utworzeniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia. Przeprowadzeniu 20 lekcji pokazowych oraz 10 warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkół wspieranych. Przeprowadzeniu praktyk i mentoringu dla 10 studentów kierunków pedagogicznych. Organizacji konferencji dotyczącej edukacji włączającej i efektywnej realizacji podstawy programowej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności i wiedzy w 8 szkołach wśród 85 nauczycieli i 10 studentów z PWSZ Elbląg w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych i realizacji podstawy programowej z uczniem ze specyficznymi potrzebami.

Projekt realizowany w ramach i Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

źródło: http://fundacjanova.org.pl

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 obchodzić będziemy 9 lutego.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

źródło: https://www.saferinternet.pl

Ośrodek przystąpił do uczestnictwa w akcji DBI 2021. Planowane jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu (w zależności od sytuacji epidemiologicznej stacjonarnie lub online), umieszczenie banneru informacyjnego odnośnie DBI 2021, publikowanie artykułów tematycznych na stronie Ośrodka.

20 listopada 2020 r. zorganizowaliśmy zdalne-wirtualne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. Do akcji przyłączyła się cała społeczność szkolna – Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, rodzice i opiekunowie naszych uczniów, pracownicy Placówki. Nasz Ośrodek jest członkiem Klubu Szkół UNICEF i drugi raz braliśmy udział w tej akcji. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dyplom potwierdzający nasz udział w tym przedsięwzięciu.

koordynator Iwona Zaborowska - pedagog

Dyplom...

Szopki nieodłącznie kojarzą się nam ze świętami Bożego Narodzenia. Wielu z nas ogląda je nie tylko w kościołach, ale też stawia we własnych domach, jako świąteczną dekorację. Celem naszego, szkolnego konkursu było propagowanie tradycji ludowych, narodowych i obrzędowych Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie i doskonalenie możliwości warsztatowych poprzez działania w różnych technikach. 22 grudnia oceny prac, które wpłynęły na konkurs dokonała powołana komisja, której członkowie z trudnością podjęli decyzję - wszystkie szopki były piękne!

Przyznano

I miejsce:

 • Kasia Kessling,
 • Krzysiu Stec,
 • Ada Ptak,
 • Agata Bastian,

II miejsce:

 • Aneta Dąbek,
 • Maciek Szewczyk,
 • Patryk Zatorski,

III miejsce:

 • Adrian Hagen,
 • Marta Dudek,
 • Maciek Szewczyk,
 • Patryk Graff,

Dziękujemy członkom komisji, uczniom gratulujemy!!! Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom- po powrocie do szkoły.

Pozdrawiamy świątecznie: Maria Bożek, Dorota Kotlarz

Prace uczniów z SOSW w Nowym Dworze Gdańskim

11 grudnia przypada 74 rocznica powstania UNICEF. To polski naukowiec i dyplomata, dr Ludwik Rajchman, był pomysłodawcą i założycielem organizacji. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej jest członkiem Klubu Szkół UNICEF. Przedstawiamy UNICEF w małej pigułce oraz nasze aktywności z poprzedniego roku - miłej lektury i oglądania.

 • koordynator UNICEF Iwona Zaborowska

Dzieci, Ich rodzice, pracownicy – cała społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. To szczególny dzień, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa. 

20. listopada dzieci, młodzież, a także dorośli jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane. Nasz Ośrodek jest członkiem Klubu Szkół UNICEF i po raz drugi, aktywnie włączył się w organizację tego dnia. 

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu, który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa dziecka są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. I. Sendlerowej włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF

Ten rok szkolny jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a także wyzwania wynikające z procesu edukacji zdalnej, uniemożliwiają zorganizowanie uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jednak uczniowie i nauczyciele nie zapominają o tym dniu i realizują aktywności on-line, które mają zwrócić uwagę odbiorców na prawa dzieci. 

Do akcji przystąpiła także nasza Placówka, która w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF, zorganizowała wśród przedszkolaków i uczniów szkoły akcję w ramach, której uczniowie, w zależności od swoich możliwości i umiejętności, mogli zdalnie:

 • zapoznać  się z Konwencją o prawach dziecka – w formie broszury, plakatu, ulotki, prezentacji Power Point,
 • wysłuchać piosenek dotyczących ich praw,
 • wykonać pracę plastyczno-techniczną na temat praw dziecka korzystając z gotowych wzorów, bądź tworząc swoją,
 • wykonać model swojej dłoni w technice dowolnej,
 • uzupełnić Zeszyt zadań o prawach dziecka dla najmłodszych.

Nieoceniona w tych aktywnościach była pomoc rodziców, rodzeństwa – bardzo dziękuję.

Pracownicy naszego Ośrodka, jako osoby respektujące prawa dziecka,  również przygotowali modele swoich dłoni – przy pracy wykazali się dużą kreatywnością, choć z pewnością dla niektórych było to duże wyzwanie, bo nie każdy ma „smykałkę” plastyczno-techniczną. 

Barwą UNICEFU jest kolor niebieski, dlatego ten kolor przeważa w zdjęciach, które zostały wykonane jako dokument naszej aktywności i solidarności z dziećmi świata, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Szczególnie trudną sytuację mają dzieci w Jemenie, gdzie trwa największy kryzys humanitarny XXI wieku. Pamiętajmy, że dzieci są najbardziej bezbronnymi ofiarami. 

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację naszego Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF w trakcie nie łatwego nauczania zdalnego!

 • koordynator Iwona Zaborowska – pedagog

To jasne, że nauka na odległość stawia przed nauczycielami, uczniami i ich rodzicami wiele wymagań. COVID jak na razie nie odpuszcza :-(. Trzeci tydzień naszego nauczania zdalnego na półmetku. Krzysztof z kl. III PDP ponownie przedstawia swoje pomysłowe prace  wykonywane w domu. Gratulujemy Krzysztof kreatywności, wytrwałości w osiąganiu efektu końcowego - często jest on smaczny (desery - ciasta),  "cieszy oko" domowników (lampion) i sąsiadów (dynia).

Pierwszy tydzień nauczania zdalnego za nami. Uff... Pewnie większość już tęskni za Warszawską 52.  Rodzice, uczniowie, pracownicy uruchomili swoje wszystkie kreatywne pokłady, aby sprostać wyzwaniu zdalnego nauczania. Przykładem tego jest praca Krzysztofa z klasy III PDP utrwalana w kadrze przez rodziców. 

W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na Covid-19 wśród pracowników SOSW, informuję że placówka od 19 października 2020 roku będzie pracowała zdalnie do 30.10.2020. Prosimy w najpilniejszych sprawach o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 14.30 telefonicznie.

 

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1954 roku dla upowszechnienia ideałów i celów dotyczących praw dziecka. Prawa dziecka były zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1955 roku w różne dni roku, w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce ten ważny dla dzieci dzień przypada zawsze 1 czerwca.

26 maja zrobiliście niespodziankę Swoim Mamom - składaliście życzenia na Facebooku i na stronie szkoły.

Tym razem to rodzice zrobili dla Was niespodziankę:

 

 

 

26 maja, każdego roku, jest bardzo ważne dla nas wszystkich święto – to Dzień Matki. To wyjątkowe święto dla każdej mamy i jej kochających dzieci.

Jak do najwspanialszej osoby na świecie zwracają się mieszkańcy innych krajów? Oto, jak brzmi słowo „mama" w niektórych językach świata:

 • jęz. angielski - mom, mum, mother
 • jęz. chorwacki - majka
 • jęz. duński - mor m, moder
 • jęz. fiński - äiti
 • jęz. francuski - maman, mère
 • jęz. hiszpański - mamá, Madre
 • jęz. japoński - okāsan, haha
 • jęz. niemiecki – Mutter
 • jęz. włoski - mamma, Madre
 • jęz. rosyjski - мама, мать
 • jęz. rumuński – mamă
 • jęz. czeski matka, máti, máma, maminka, mamička, mamka, mutra

Ponieważ w tym roku nie mogliśmy być w szkole - i Wy uczniowie i My nauczyciele (bo mamy zdalne nauczanie) i nie mogliśmy przygotować niespodzianek dla Waszych MAM, dlatego korzystając z dobrodziejstwa Internetu w ten sposób przekazaliście Im swoje życzenia.

Prezent dla wszystkich Mam od Madzi Bukowskiej...

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że po długiej chorobie zmarła nasza Koleżanka, emerytowana nauczycielka Gabriela Roszycka. Pani Gabrysia uczyła w SOSW przez wiele lat. Zarażała wychowanków swoim optymizmem i miłością do świata. Swoim uczniom poświęcała każdą wolną chwilę, co owocowało licznymi sukcesami podopiecznych w przeglądach teatralnych. Za swoją pracę dydaktyczną była wielokrotnie wyróżniana i doceniana. Pani Gabrysia była bezinteresowna, a przy tym spokojna i cierpliwa. Na zawsze zapamiętamy Jej uśmiech, radość i wolę życia. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 07 maja 2020 r., o godz. 13.00, Parafia nad Jarem, pw. św.  Rafała Kalinowskiego w Elblągu. Różaniec o godz. 12.30.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają pracownicy i wychowankowie SOSW.

Projekt pn: „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” przygotowany przez naszą placówkę, we współpracy z Fundacją NOVA oraz Starostwem Powiatowym,  został wybrany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.  W ramach projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim powstanie tzw. „Szkoła Ćwiczeń”, która będzie realizowała zadania w zakresie doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli z naszej placówki oraz 7 szkół podstawowych z terenu Powiatu Nowodworskiego tj. 5 szkół z Gminy Nowy Dwór Gdański oraz po jednej szkole z gmin Stegna i Ostaszewo.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu stworzone zostaną i wyposażone 4 pracownie przedmiotowe tj.: językowa, matematyczna, przyrodnicza i ICT.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 278 270,48 zł i jest w 100% finansowana ze środków unijnych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca br. do 30 czerwca 2022 roku.

 

 

Zdalne nauczanie zadomowiło się w domach nauczycieli i uczniów ;-). Wszyscy są kreatywni - nauczyciele odkrywają możliwości swoje, komputera i Internetu, a uczniowie z rodzicami starają się sprostać tym odkrywczym możliwościom. Wszyscy stajemy na wysokości zadania - przecież nikt nie mówił, że będzie łatwo i przyjemnie - ale co tu ukrywać - przyjmujemy, że damy radę i wtedy będzie super, bo spotkamy się z Wami.

 

 

>

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za wszystkie informacje, uwagi jakie wpływają od Państwa odnośnie pracy zdalnej. Dla wielu z Państwa jest to duże wyzwanie i cieszę się, że w sytuacjach problemowych kontaktujecie się z nami. 

W chwili obecnej przygotowujemy aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Chcemy, aby dzieci i Państwo wiedzieli, co będzie w tym trudnym okresie podlegać ocenianiu i na jakich zasadach. Dlatego prosimy o cierpliwość.

Sprawdziliśmy czy placówka ma kontakt za pośrednictwem Internetu ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów.  Cieszę się, że 98% uczniów ma z nami kontakt za pośrednictwem Internetu. Do pozostałych docieramy bezpośrednio, dowożąc zadania, materiały do domu. 

Proszę, abyście Państwo wraz z dziećmi odbierali wiadomości przesyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej czy też komunikatora Messenger. Zachęcamy Państwa do skorzystania z:

W tym trudnym okresie istnieje możliwość kontaktu z pedagogiem.  Informacje o potrzebie kontaktu proszę przesyłać wraz z numerem telefonu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej nasz Ośrodek uzyskał nieodpłatnie symetryczny, szerokopasmowy dostęp do internetu o prędkości 100 Mb/s. Nasz Internet jest bezpieczny i przyjazny dla uczniów dzięki profesjonalnym usługom zabezpieczającym. Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. Inicjatywa ta wpisuje się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim zawiadamia, iż w porozumieniu i za zgodą Organu Prowadzącego działając na podstawie paragrafu 18 ust.2 Rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

ZAWIESZA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE W DNIACH 16-25 MARCA 2020 r.

Poprzez zawieszenie zajęć rozumiemy nieprzeprowadzanie zajęć dydaktycznych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki.

Ponadto ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DZ. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.


Copyright © 2003 - 2021 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22