Urząd Dozoru Technicznego zezwolił na eksploatację windy. Protokół odbioru również mamy.