Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1954 roku dla upowszechnienia ideałów i celów dotyczących praw dziecka. Prawa dziecka były zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1955 roku w różne dni roku, w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce ten ważny dla dzieci dzień przypada zawsze 1 czerwca.

26 maja zrobiliście niespodziankę Swoim Mamom - składaliście życzenia na Facebooku i na stronie szkoły.

Tym razem to rodzice zrobili dla Was niespodziankę: