Dzieci, Ich rodzice, pracownicy – cała społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. To szczególny dzień, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa. 

20. listopada dzieci, młodzież, a także dorośli jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane. Nasz Ośrodek jest członkiem Klubu Szkół UNICEF i po raz drugi, aktywnie włączył się w organizację tego dnia. 

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu, który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa dziecka są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. I. Sendlerowej włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF

Ten rok szkolny jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a także wyzwania wynikające z procesu edukacji zdalnej, uniemożliwiają zorganizowanie uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jednak uczniowie i nauczyciele nie zapominają o tym dniu i realizują aktywności on-line, które mają zwrócić uwagę odbiorców na prawa dzieci. 

Do akcji przystąpiła także nasza Placówka, która w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF, zorganizowała wśród przedszkolaków i uczniów szkoły akcję w ramach, której uczniowie, w zależności od swoich możliwości i umiejętności, mogli zdalnie:

  • zapoznać  się z Konwencją o prawach dziecka – w formie broszury, plakatu, ulotki, prezentacji Power Point,
  • wysłuchać piosenek dotyczących ich praw,
  • wykonać pracę plastyczno-techniczną na temat praw dziecka korzystając z gotowych wzorów, bądź tworząc swoją,
  • wykonać model swojej dłoni w technice dowolnej,
  • uzupełnić Zeszyt zadań o prawach dziecka dla najmłodszych.

Nieoceniona w tych aktywnościach była pomoc rodziców, rodzeństwa – bardzo dziękuję.

Pracownicy naszego Ośrodka, jako osoby respektujące prawa dziecka,  również przygotowali modele swoich dłoni – przy pracy wykazali się dużą kreatywnością, choć z pewnością dla niektórych było to duże wyzwanie, bo nie każdy ma „smykałkę” plastyczno-techniczną. 

Barwą UNICEFU jest kolor niebieski, dlatego ten kolor przeważa w zdjęciach, które zostały wykonane jako dokument naszej aktywności i solidarności z dziećmi świata, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Szczególnie trudną sytuację mają dzieci w Jemenie, gdzie trwa największy kryzys humanitarny XXI wieku. Pamiętajmy, że dzieci są najbardziej bezbronnymi ofiarami. 

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację naszego Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF w trakcie nie łatwego nauczania zdalnego!

  • koordynator Iwona Zaborowska – pedagog