^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 1 Slide 5 Slide 3

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E
  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21
www.soswndg.pl

Wolne lektury

Wolne lektury

Edukacyjny język obiektowy

E-podręczniki

Szkoła pamięta

Klub Szkół Unicef

Kynoterapia

Sentencje łacińskie

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

Dyrektor szkoły ma prawo podjąć decyzję o sprawdzeniu czy uczeń jest pod wpływem alkoholu. Badanie wykona lekarz lub policja, w niektórych szkołach prawo do badania alkomatem przewidziano również dla nauczycieli. Jeżeli dojdzie do stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie ucznia, obowiązki dyrektora szkoły obligują do powiadomienia rodziców i policji.

Dyrektor szkoły ma prawo wezwać policję w celu stwierdzenia trzeźwości ucznia

Dyrektor szkoły, który otrzyma informację, że uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu, ma obowiązek podjęcia działań pozwalających potwierdzić ten fakt. Obowiązki dyrektora szkoły przewidują wezwanie policji i powiadomienie sądu rodzinnego. O sprawie powinien zostać poinformowany pedagog szkolny i wychowawca klasy. Zadaniem przewidzianym dla nauczycieli jest odizolowanie podejrzanego o nietrzeźwość od pozostałych uczniów.

Jeżeli w statut szkoły nie przewiduje prawa do badania uczniów z użyciem alkomatu (dla nauczycieli, dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego), to dyrektor szkoły wzywa lekarza lub policjanta, który stwierdzi trzeźwość ucznia.

Rodziców powiadamia dyrektor szkoły

O zajściu z udziałem ucznia należy niezwłocznie powiadomić rodziców. Robi to dyrektor szkoły, a jeżeli nie jest obecny w placówce – wicedyrektor lub wychowawca klasy. Jeżeli do spożycia alkoholu doszło na terenie szkoły, zawiadamiana jest policja.

Rodzice niepełnoletniego ucznia mają obowiązek stawienia się w placówce w celu uzgodnienia dalszych działań. Jeżeli odmówią – dyrektor szkoły decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje w porozumieniu z lekarzem. Nietrzeźwy uczeń może być przewieziony do placówki służby zdrowia lub czekać w szkole do momentu pojawiania się policji.

Obowiązki dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły ma obowiązek współpracować przy ustalaniu przebiegu zdarzeń prowadzących do spożycia alkoholu przez nieletniego. Sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej jest wykroczeniem o którym należy poinformować policję – ta podejmie działania prowadzące do ustalenia źródła (art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Jeżeli stan odurzenia alkoholowego ucznia nie był zdarzeniem incydentalnym, a dyrektor szkoły podejrzewa, że środowisko wychowania może mieć demoralizujący wpływ na ucznia – ze względu na obowiązek zapewniania bezpieczeństwa warunków życia i nauki – informuje o sytuacji sąd rodzinny (art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Podstawa prawna:

  • art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.  nr 33 poz. 178 ze zm),
  • art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 poz. 1356 ze zm)

Copyright © 2003 - 2020 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22