• Informujemy, iż w dniach 29 - 30.03.2018 (czwartek, piątek) oraz w dniu 03.04.2018 (wtorek) w godzinach od 8.15 do 14.15 w placówce zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wychowanków naszej placówki. W w/w okresie nie zapewniamy dowozów oraz wyżywienia. Bardzo prosimy o deklarację uczestniczenia Państwa dzieci w zajęciach z podaniem konkretnych godzin i dni. Informację zwrotną prosimy przekazać wychowawcom klas (osobiście lub za pośrednictwem e-dziennika) lub w sekretariacie szkoły. tel. 55 247 23 21
  • Od 12.03.2018 część klas będzie realizowała zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2. (załącznik nr 1)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2017/2018 (pdf)


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż w roku szkolnym 2017/2018 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 30.10.2017, 31.10.2017, 02.11.2017, 03.11.2017
  • 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 (pdf)