Codzienne czytanie dziecku na głos – co potwierdzają badania, a także obserwacje czytających rodzin, przedszkoli i szkół:

 1. zaspokaja najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka - miłości, uwagi, stymulacji itp.
 2. buduje mocna więź pomiędzy czytającym dorosłym i dzieckiem
 3. wspiera rozwój psychiczny dziecka,
 4. wzmacnia jego poczucie własnej wartości
 5. uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu
 6. przygotowuje do sprawnego samodzielnego czytania i pisania
 7. uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego
 8. rozwija wyobraźnię
 9. poprawia koncentrację, wycisza i uspokaja
 10. ćwiczy pamięć
 11. przynosi ogromna wiedzę ogólną
 12. ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole
 13. uczy dziecko wartości i odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralna
 14. rozwija poczucie humoru
 15. jest znakomitą rozrywką
 16. zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera
 17. jest zdrowa ucieczka od nudy, niepowodzeń i problemów
 18. chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej
 19. jest profilaktyką działań aspołecznych
 20. kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy