Grupy wychowawcze funkcjonujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej dysponują 55 miejscami w 5 grupach wychowawczych.

 • Grupy wychowawcze zajmują najwyższe piętro budynku.
 • Wychowankowie zakwaterowani są w czteroosobowych pokojach wyposażonych w estetyczne i funkcjonalne meble.
 • W pokojach jest odpowiednio dużo miejsca na wypoczynek i naukę.
 • Do dyspozycji uczniów są bogato wyposażone świetlice.
 • Na parterze usytuowana jest stołówka, w której wychowankowie otrzymują całodobowe, pełnowartościowe i smaczne wyżywienie.
 • Od wiosny do jesieni wychowankowie korzystają z boiska „ORLIK”.
 • Nasi wychowankowie mogą również korzystać raz w tygodniu z sali gimnastycznej sąsiedniej szkoły

Do grup wychowawczych, w pierwszej kolejności, przyjmowani są wychowankowie zameldowani poza Nowym Dworem Gdańskim, skierowani do Placówki decyzją Sądu oraz wychowankowie, których sytuacja rodzinna jest trudna.

W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Ośrodka, dopuszcza się możliwość zamieszkania w grupach wychowawczych uczniów mieszkających na terenie miasta.

Grupy wychowawcze prowadzą działalność w okresie trwania roku szkolnego (od poniedziałku do piątku) za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od nauki.

Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, w każdej grupie liczba wychowanków określana jest zgodnie z przepisami o liczebności.

Grupą wychowawczą opiekują się przydzieleni wychowawcy grupy.

Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustalają wychowawcy zgodnie z treścią planów pracy grupy.

Rozkład dnia i tygodnia w grupach wychowawczych uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Placówki, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.

Grupy wychowawcze umożliwiają uczniom korzystanie z:

 • różnych form zajęć wychowawczych,
 • kulturalno–rozrywkowych 
 • sportowych 
 • wyżywienia na zasadach obowiązującej uczniów odpłatności.

Uczniowie mieszkający w grupach wychowawczych otrzymują mocne wsparcie od opiekunów. Mają możliwość żyć w godnych warunkach w poczuciu bezpieczeństwa.