^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 6 Slide 5 Slide 1 Slide 3

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E

  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21
www.soswndg.pl
www.bip.soswndg.pl

Wolne lektury

Wolne lektury

Edukacyjny język obiektowy

E-podręczniki

Kynoterapia

Sentencje łacińskie

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

Powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim zapoczątkowały dwie klasy specjalne liczące 38 uczniów, utworzone przy Szkole Podstawowej Nr 1. Jako odrębna placówka Szkoła Podstawowa Specjalna powstała w roku szkolnym 1969/70, w budynku po internacie liceum przy ul. Tczewskiej 12. W szkole utworzono 4 oddziały, do których uczęszczało 80 dzieci. Ich nauczaniem zajmowało się 4 doświadczonych pedagogów, którzy byli absolwentami Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Dnia 1 stycznia 1974 roku powołany został Specjalny Zakład Wychowawczy przy ul. Tczewskiej 24 pod nazwą: Specjalny Zakład Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim. Zakład obejmował internat oraz szkołę podstawową. Od 1 stycznia 1975 roku nazwa zakładu została zmieniona na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Dyrektor Ośrodka służbowo podlegał Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Od 1 grudnia 1984 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy stał się placówką samodzielną i bezpośrednio podlegającą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu. Powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim ściśle związane jest ze spaleniem się siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskowicach. Ośrodek ten prowadził działalność w latach 1978-1987. Na skutek całkowitego zniszczenia (w kwietniu 1987r.), wszyscy wychowankowie zostali umieszczeni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. 

W dniu 9 maja 1991 roku Kurator Oświaty w Elblągu wydał orzeczenie organizacyjne o powołaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym przy ulicy Warszawskiej 28 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przy ulicy Warszawskiej 52. Decyzją starosty nowodworskiego we wrześniu 2001 roku połączono oba ośrodki. 12 lutego 2004 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji z dniem 31.08.2004 roku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Junoszynie. Wychowankowie oraz kadra pedagogiczna została przeniesiona do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 maja 2012 roku placówka otrzymała imię „Ireny Sendlerowej”. Od 01 września 2012 roku pełna nazwa placówki brzmi:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Wszystkie szkoły wchodzące w skład Ośrodka noszą imię patronki.

W dniu 24 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. Podjęcie tej uchwały  umożliwiło  utworzenie w placówce Przedszkola Specjalnego, które na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 21 maja 2013 roku rozpoczęło swą działalność 01.09.2013 roku. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Specjalne w Nowym Dworze Gdańskim dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Copyright © 2003 - 2019 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22