Kto może korzystać z usług Punktu Konsultacyjno-Doradczego ?

Punkt konsultacyjno-doradczy jest przeznaczony dla wychowanków SOSW oraz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi dysfunkcjami rozwojowymi nie będących wychowankami Ośrodka, a także ich rodzin.

Organizacja Punktu Konsultacyjno-Doradczego  

Punkt Konsultacyjno-Doradczy jest czynny przez cały rok z wyłączeniem wakacji i ferii szkolnych oraz dni świątecznych, Przyjęcia w Punkcie Konsultacyjnym odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym. 

Kadra Punktu Konsultacyjno-Doradczego

 • mgr Katarzyna Reich-Stępniewska 
 • mgr Joanna Ryzenweber
 • mgr Agnieszka Łykowska-Wójcik

Zakres działania Punktu Konsultacyjno-Doradczego  

Punkt Konsultacyjny świadczy pomoc dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w rozwoju oraz ich rodzinom.

Pomoc oferowana przez Punkt Konsultacyjny

 • wskazanie możliwości pogłębionej diagnozy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • planowanie terapii ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurofizjologicznych, psychologicznych i społecznych 
 • układanie indywidualnych programów terapeutycznych do realizacji w domu
 • wskazywanie rodzicom odpowiednich działań terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci

Współpraca z rodzinami

 • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej dzieci z autyzmem
 • zapoznawanie ze specyfiką autyzmu przez prowadzenie zajęć warsztatowych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • organizowanie grup wsparcia dla rodziców i rodzeństwa dzieci autystycznych

Dodatkowe zadania

 • w miarę możliwości i potrzeb Punkt Konsultacyjny będzie organizować różne formy wsparcia dla dzieci oraz osób dorosłych z autyzmem i ich rodzin
 • organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, debat
 • udzielanie porad osobom pracującym z dziećmi autystycznymi

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej 
w Nowym Dworze Gdańskim 
ul. Warszawska 52
tel/fax 55 247 23 21