^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 4 Slide 1 Slide 1 Slide 5 Slide 3


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2020 Roku, życzymy wszystkim Państwu, którzy są związani z naszym Ośrodkiem zdrowia, wielu miłych chwil w Nowym Roku, a dzieciom i młodzieży niezapomnianych wrażeń z pobytu w naszej placówce.

Dyrekcja Ośrodka


Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E

  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21
www.soswndg.pl
www.bip.soswndg.pl

Wolne lektury

Wolne lektury

Edukacyjny język obiektowy

E-podręczniki

Szkoła pamięta

Kynoterapia

Sentencje łacińskie

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u


Szkoła podstawowaSzkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

 • Szkoła Podstawowa organizuje zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.
 • Oddziały dla dzieci z upośledzeniem lekkim liczą od 8 do 16 uczniów.
 • Oddziały dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym liczą od 4 do 8 uczniów.
 • Odziały dla dzieci z autyzmem liczą od 2 do 4 uczniów.
 • Dodatkową opiekę sprawują pomoce nauczyciela.

I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III)

1. dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, autyzmem realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych na następujących zajęciach:

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • J. angielski                             
 • Edukacja muzyczna              
 • Edukacja plastyczna            
 • Zajęcia komputerowe         
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia
 • Zajęcia rewalidacyjne

2. dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem realizuje się podstawę programową na następujących zajęciach:

 • Kształcenie zintegrowane
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia
 • Zajęcia rewalidacyjne

II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV-VI)

1. dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, autyzmem realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych na następujących zajęciach:

 • J. polski
 • J. angielski
 • Muzyka
 • Plastyka
 • Historia i społeczeństwo
 • Przyroda
 • Matematyka
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia techniczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Godzina z wychowawcą
 • Religia
 • Rewalidacja
 • Wychowanie do życia w rodzinie

W klasie VI organizowany jest egzamin zewnętrzny - sprawdzian klasy VI. 

Warunki i procedury sprawdzianu opisane są w procedurach opracowanych przez OKE w Gdańsku.

2. dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, autyzmem realizuje się podstawę programową na następujących zajęciach:

 • Funkcjonowanie w środowisku
 • Muzyka z rytmiką
 • Plastyka
 • Technika
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia
 • Rewalidacja

Na każdym etapie istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki o jeden rok.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować edukację w gimnazjum, funkcjonującym w naszej placówce.

Sprawdzian w klasie VI

 • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
 • Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych. 
 • Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie. 
 • Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy. 
 • Sprawdza umiejętności w zakresie:
 1. czytania
 2. pisania
 3. rozumowania
 4. korzystania z informacji
 5. wykorzystywania wiedzy w praktyce
 • Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
 • Wynik jest opisany w skali punktowej (od 0 do 40).
 • Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

Copyright © 2003 - 2020 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22