^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 2 Slide 1 Slide 1 Slide 5 Slide 3

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E

  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21
www.soswndg.pl
www.bip.soswndg.pl

Wolne lektury

Wolne lektury

Edukacyjny język obiektowy

E-podręczniki

Szkoła pamięta

Kynoterapia

Sentencje łacińskie

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

Szkoły ponadgimnazjalneZasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Kierunki kształcenia w szkole: 

 • kucharz, 
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Proces edukacyjny dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.  Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz utrwalanie wiadomości i umiejętności szkolnych odbywa się z wykorzystaniem metod pedagogiki specjalnej.

Nasza szkoła dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy stwarza niepełnosprawnym uczniom możliwości wyrównywania deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych. Ponadto nasi wychowankowie uczą się radzić sobie ze stresem, kontrolować emocje, współdziałać w grupie rówieśniczej. Uczymy samoakceptacji i dajemy poczucie sukcesu szkolnego.

Zespoły uczniowskie są nieliczne. W grupach 10-16 osobowych nauczyciele mogą prowadzić zajęcia w oparciu o zasadę szeroko rozumianej indywidualizacji pracy z uczniem. Bliski kontakt w nielicznych zespołach stwarza dość komfortowe warunki do budowania bezpośrednich i czytelnych relacji uczeń - nauczyciel. Każdemu potrzebującemu uczniowi poświęca się dużo czasu. Stała obecność pedagoga i psychologa pozwala na wnikliwą psychologiczną obserwację i  diagnozę.

System lekcji i praktyk zawodowych jest maksymalnie dostosowany do indywidualnych możliwości, predyspozycji  i potrzeb uczniów. 

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu .

Praktykant  ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, w którym odbywa praktykę, na tych samych zasadach, co pracownicy. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają na terenie Ośrodka.

Nauka w ZSZ kończy się Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe.


Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym  im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem orzeczonym przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy nauczyciele przygotowują młodzież do pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego (na miarę możliwości rozwojowych) dorosłego życia.

Proces edukacyjny dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.  Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz utrwalanie wiadomości i umiejętności szkolnych odbywa się z wykorzystaniem metod pedagogiki specjalnej.

Nasza szkoła dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy stwarza niepełnosprawnym uczniom możliwości wyrównywania deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych. Ponadto nasi wychowankowie  uczą się radzić sobie ze stresem, kontrolować emocje, współdziałać w grupie rówieśniczej. Uczymy samoakceptacji i dajemy poczucie sukcesu szkolnego.

Zespoły uczniowskie są nieliczne. W grupach 8 - 10 osobowych nauczyciele mogą prowadzić zajęcia w oparciu o zasadę szeroko rozumianej indywidualizacji pracy z uczniem. Bliski kontakt w nielicznych zespołach stwarza dość komfortowe warunki do budowania bezpośrednich i czytelnych relacji uczeń - nauczyciel. Każdemu potrzebującemu uczniowi poświęca się dużo czasu. Stała obecność pedagoga i psychologa pozwala na wnikliwą psychologiczną obserwację i  diagnozę.

Zajęcia rewalidacyjne są jedną z form pomocy psychologiczno–pedagogicznej.  Ich celem jest maksymalne rozwijanie i wzmacnianie funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze, a także  usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych  i uszkodzonych oraz kompensowanie braków.

Na podstawie wieloaspektowej diagnozy dla każdego ucznia opracowany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który łączy skoordynowane oddziaływanie psychologiczne, pedagogiczne, społeczno–zawodowe, zmierzające do rozwinięcia lub przywrócenia zdolności, sprawności i możliwości samodzielnego życia w społeczeństwie.

W procesie edukacji i rewalidacji nasi specjaliści uwzględniają możliwości każdego ucznia, które wynikają z fizycznych i psychicznych dyspozycji oraz sytuacji społeczno–wychowawczych, w jakich uczeń funkcjonuje.            

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach, co pozwala specjalistom koncentrować się na różnych sferach funkcjonowania ucznia i wykorzystywać do tego celu bogaty zastaw metod oddziaływania pedagogicznego i terapeutycznego.      

Uczniowie na zajęciach rewalidacyjnych usprawniają:

 • funkcje wzrokowe i koordynację wzrokowo – ruchową,
 • funkcje słuchowe,
 • orientację przestrzenną,
 • pamięć,
 • koncentracje uwagi,
 • procesy myślenia,
 • motorykę małą,
 • motoryka dużą, komunikację,
 • zachowania społeczne.

W skład zajęć rewalidacyjnych wchodzą również zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjne wad postawy (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna) oraz zajęcia usprawniające techniki szkolne (pisanie, czytanie, liczenie).


Copyright © 2003 - 2019 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22