^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 1 Slide 5 Slide 3

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E
  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21
www.soswndg.pl

Wolne lektury

Wolne lektury

Edukacyjny język obiektowy

E-podręczniki

Szkoła pamięta

Klub Szkół Unicef

Kynoterapia

Sentencje łacińskie

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

1. Autyzm można/nie można wyleczyć

To, czy autyzm może zostać wyleczony czy nie, budzi wiele kontrowersji i sporów. Należy pamiętać, że pojęcie autyzm jest używane często jako skrót myślowy dla wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu. A zaburzenia te znacząco różnią się między sobą, między innymi potencjalnymi możliwościami samodzielnego życia. Zatem po tym względem nie można stawiać na równi np. zespołu Aspergera i autyzmu dziecięcego czy zespołu Retta. Dlatego pisząc autyzm mam na myśli autyzm dziecięcy (kod F84.0 wg. ICD-10).

Przy wcześnie rozpoczętej interwencji terapeutycznej osoba z autyzmem może poradzić sobie z wieloma objawami charaktertycznymi dla autyzmu. Może umożliwić jej to samodzielne lub częściowo samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Jednakże ok. 70-75% osób z autyzmem wykazuje równocześnie upośledzenie umysłowe. W zależności od stopnia upośledzenia stanowi to odpowiednio ciężko przeszkodę na drodze usamodzielnienia się. Z kolei u osob z zespołem Aspergera nie występuje upośledzenie umysłowe, co implikuje lepsze prognozy na przyszłość.

Należy również pamiętać, że niektóre diagnozy są błednie postawione. Wówczas dziecko wykazujące pewne zaburzenia rozwoju i zdiagnozowane jako autystyczne może z czasem w wyniku terapii przestać wykazywać charakterystyczne objawy. 

2. Mit: Autyzm to rodzaj schizofrenii

Autyzm nie jest obecnie uznawany za rodzaj schizofrenii. Rzeczywiście w dwóch pierwszych wydaniach DSM (ang.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), czyli klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, autyzm był uznawany za postać schizofrenii dziecięcej (American Psychiatric Association, 1952, 1968). W wydanym w 1980 roku DSM-III wyodrębiono nową jednostkę, do której zaliczono autyzm - całościowe zaburzenia rozwojowe (ang. pervasive developmental disorders, American Psychiatric Association, 1980), odchodząc od traktowania autyzmu jako psychozy, a uwzględniając złożoność tego zaburzenia.

3. Mit: Autyzm jest powodowany przez brak więzi matki z dzieckiem

W przeszłości niesłusznie oskarżano rodziców o bycie przyczyną występowania autyzmu u ich dziecka. Już w 1943 roku, Leo Kanner zwrócił uwagę na specyficzne cechy rodziców dzieci z autyzmem. Jednak jego słowa zostały wypaczone, ponieważ od początku twierdził, że autyzm jest zaburzeniem wrodzonym. Zarówno psychologowie, jak i psychiatrzy bezkrytycznie przyjęli spostrzeżenia Kannera dotyczące osobowości rodziców dzieci z autyzmem, nie uwzględniając postulowanego przez niego wrodzonego charakteru zaburzenia. W efekcie tego Kanner wielokrotnie oznajmiał, że jego artykuł został błędnie zinterpretowany, a on sam nie winił rodziców za występowanie autyzmu u ich dziecka (Bobkowicz-Lewartowska, 2005). W 1967 amerykański psychiatra, Bruno Bettelheim wysunął koncepcję psychogennego podłoża autyzmu, upatrującą przyczyn autyzmu w zaburzonej więzi z matką. Na podstawie tej koncepcji zostały ukute sforomułowania matki-lodówki i postulowano odbieranie rodzicom dzieci i umieszczania ich w specjalnych placówkach. Teorie te nie znalazły potwierdzenia w badaniach i przyniosły wiele cierpienia całym rodzinom, a terapia psychodynamiczna okazała się nieskuteczna. Obecnie uważa się autyzm za zaburzenia neurorozwojowe, w którym często uczestniczą czynniki genetyczne. Dlatego bardzo ważnym jest podkreślenie jeszcze raz: To nie rodzice są przyczyną autyzmu u swoich dzieci.

4. Mit: Autyzm jest wywoływany przez szczepionki

To twierdzenie nie znalazło potwierdzania w badaniach (link). Część przeciwników szczepionek oskarża szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) jako mogącej powodować autyzm. Zarzut ten został opublikowany w 1998 roku w czasopiśmie naukowym The Lancet przez Andrew Wakefielda. Z czasem wykryto, że Wakefield zataił, że przed przeprowadzeniem badań założył firmę rozpoczynającą produkcję alternatywnej dla MMR szczepionki. Komisja dyscyplinarna zarzuciła mu stosowanie niepotrzebnie inwazyjnych badań na dzieciach z autyzmem bez zgody komisji bioetycznej, zatajenie informacji na temat finansowania badań przez jego firmę farmaceutyczną występującą przeciwko szczepionce MMR oraz przetestowanie wynalezionej przez siebie szczepionki na dziecku bez zgody komisji bioetycznej (Link do artykułu na ten temat - The Guardian).

Światowa Organizacja Zdrowia przeczy, jakoby szczepionka MMR miała mieć związek z autyzmem.

Niestety kontrowersje związane ze szczepionką MMR przyczyniły się do tego, że rodzice, w obawie o zdrowie swoich dzieci, przestawali je szczepić. Grozi to nawrotem zachorowań na choroby, które dzięki szczepieniom udało się wyeliminować, jak odra, gruźlica czy polio. Jednak dyskuje wokół szczepionek przyczyniły się również do poruszania problemu zawartości w nich metali ciężkich- głównie rtęci, składnika konserwanta thimerosalu. Spowodowało to usunięcie thimerosalu ze szczepionek w Stanach Zjednoczonych i w krajach Unii Europejskiej.

5. Mit: Osoby z autyzmem są niezwykle uzdolnione

Nie jest to w pełni prawdą. Rzeczywiście 5-15% populacji osób z autyzmem wykazuje wyjątkowe zdolności, np. plastyczne, matematyczne czy muzyczne. Nazywane są one zdolnościami wysepkowymi i statystycznie częściej występują u osób z autyzmem niż w populacji ludzi zdrowych. Jednak 85-95% osób z autyzmem takich zdolności nie wykazuje. 

6. Mit: Autyzm to określenie dla zaburzeń spektrum autyzmu

Bardzo często zamiast pojęcia całościowe zaburzenia rozwojowe lub zaburzenia ze spektrum autyzmu używa się po prostu pojęcia autyzm. Jednak należy podkreślić, że autyzm dziecięcy znacząco różni się od innych zaburzeń występujących w grupie całaściowych zaburzeń rozwojowych w klasyfikacji ICD-10.

7. Mit: Obecnie mamy do czynienia z epidemią autyzmu

Mówi się, że obecnie autyzm występuje u 1 na 150 dzieci (CDC, 2006). Jednak pojęcie autyzm jest tu skrótem myślowym dla wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dlatego nie należy mylić częstości występowania autyzmu dziecięcego, która wynosi ok. 2 na 1000 dzieci (Chakrabarti, Fombonne, 2005) z częstością wszystkich całościowych zaburzeń rozwoju.

Informacje na temat częstości występowania autyzmu pochodzą z badań epidemiologicznych przeprowadzanych na zachodzie. Nadal brakuje kompletnych danych z Polski.

Oprócz zmiany definicji autyzmu (autyzm a zaburzenia ze spektrum), zmieniły się również kryteria diagnostyczne. Opracowano również wiele narzędzi do diagnozowania autyzmu, dzięki czego usprawniono proces diagnostyczny i wzrosła wykrywalność zaburzeń ze spektrum. Wzrosła również wiedza na temat tych zaburzeń wśród specjalistów, co także skutkuje zwiększeniem liczby diagnozowanych przypadków. Ponadto bywa, że dzieci z upośledzeniem umysłowym są niesłusznie diagnozowane jako autystyczne.


Copyright © 2003 - 2020 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22