^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 6 Slide 1 Slide 5 Slide 3

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E

  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21
www.soswndg.pl
www.bip.soswndg.pl

Wolne lektury

Wolne lektury

Edukacyjny język obiektowy

E-podręczniki

Szkoła pamięta

Klub Szkół Unicef

Kynoterapia

Sentencje łacińskie

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

Zamówienia publiczne

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

oświadczenie (doc)

  • Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego

1/2018/SOSW/EDUTI

17 sierpnia 2018 r.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o

Czytaj więcej...

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,  informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, którego przedmiotem było zapytanie  ofertowego na dostawę zestawów szkoleniowych w ramach projektu „ Żuławska Akademia EduTIKacji” nr wniosku RPPM.03.02.01-22-0085/15 w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę zestawu szkoleniowego w ramach projektu„Żuławska Akademia EduTIKacji” w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę zestawu szkoleniowego w ramach projektu „Żuławska Akademia EduTIKacji” w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie ofertowe na dostawę zestawu szkoleniowego

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonym (nr ogłoszenia 84881 – 2016) na wykonanie zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52. Etap I - parter, część południowa budynku niskiego” wygrała MSP „Smok” KEISTER, KSEPKA SPÓŁKA JAWNA, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI, UL. KANAŁOWA 13.  Oferta tej firmy była jedyną złożoną ofertą.

Zawiadomienie (pdf)

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim zwraca się z zapytaniem o informację dotyczącą ceny ewentualnego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim pn. "Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52. Etap I - parter, część południowa budynku niskiego". Ogłoszenie w BZP numer: 84881 - 2016, data zamieszczenia: 14.06.2016 (http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=84881&rok=2016-06-14).

Główne rodzaje prac objęte projektem budowlanym wykonawczym:

  1.  Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (ściany, posadzki, tynki);
  2.  Roboty ziemne, wywóz gruntu, zagęszczenie podłoża;
  3.  Roboty demontażowe i montażowe(rurociągi: stalowy i pcv);
  4.  Prace betoniarskie;
  5.  Roboty ogólnobudowlane ( budowa ścianek, izolację cieplne, wylewki, tynki, montaż stolarki, prace wykończeniowe;
  6.  Roboty instalacyjne (wod-kan; c-o; przeciwpożarowa-hydrantowa; wentylacja; elektryczna; system przyzywowy; okablowanie strukturalne: komputery, telefony, kontrola dostępu, TV oraz CCTV).

Wykaz prac określa dokumentacja projektowa.

Przewidywany termin przeprowadzenia robót od momentu podpisania umowy do 31 października 2016.

Proszę o przesłanie oferty na pocztę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 06.07.2016 r.

Z poważaniem,
Joanna Dudek, dyrektor SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim


Copyright © 2003 - 2020 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22