Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zawiadamia o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne nr 1/2018/SOSW/EDUTI...