^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 6 Slide 5 Slide 1 Slide 3

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E

  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21
www.soswndg.pl
www.bip.soswndg.pl

Wolne lektury

Wolne lektury

Edukacyjny język obiektowy

E-podręczniki

Kynoterapia

Sentencje łacińskie

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, działając na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz.U.Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) tekst jednolity (Dz.U. Nr.223 poz 1655 z 2007 r. oraz Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r.) ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu 15-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózku inwalidzkim.

 

Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego.

Zamknięta koperta z ofertą oznaczoną: 

„OFERTA – „Dostawa samochodu 15-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózku inwalidzkim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim”
„Nie otwierać przed dniem: 05.03.2014 r. godz. 8:30”

Termin składania ofert upływa dnia: 05.03.2014 r., godz. 8:15.

Otwarcie ofert nastąpi:  05.03.2014 r., godz. 8:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Termin związania ofertą: 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz niewykluczeni na podstawie art.24 w/w ustawy.

Dyrektor
Joanna Dudek

Do pobrania:


Copyright © 2003 - 2019 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22