+48 55 247 23 21 sosw@soswndg.pl BIP

Ważne numery telefonów

Najważniejsze telefony: Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, Jednolity numer alarmowy, Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa Dzieci, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Więcej >>

UNICEF – PRAWA DZIECKA

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

Więcej >>

Kampania Forum Przeciw Depresji

Kampania Forum Przeciw Depresji organizowana jest od 2007 roku przez firmę Servier Polska. Jej celem jest szerzenie wiedzy w zakresie depresji oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to stan, który mija, ale choroba, którą trzeba leczyć.

Więcej >>