Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Wniosek aplikacyjny złożony przez Powiat Nowodworski w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” otrzymał pozytywną ocenę (5 miejsce w skali kraju) i został wybrany do realizacji. Projekt pod kątem merytorycznym przygotowało 5 nauczycieli SOSW.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).  W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostanie objętych 7 placówek oświatowych tj.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach, Szkoła w Lubieszewie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marzęcinie, Zespół Szkół w Stegnie. Wsparcie będzie również skierowane do rodzin dzieci uczęszczających do w/w placówek. W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone edukacji włączającej oraz kampania społeczna, której zwieńczeniem będzie festyn integracyjny.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 619 805,73 zł i jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończenie projektu zgodnie z wnioskiem nastąpi w maju 2023 roku.