UNICEF – certyfikat

Za udział w VI edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-pomocowej UNICEF Wszystkie Kolory Świata otrzymaliśmy Certyfikat społecznie odpowiedzialnej Placówki.

Projekt miał na celu:

  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury;
  • rozwijanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata;
  • zebranie środków na szczepionki dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.

Nasza Placówka zebrała 2175 zł.

Koordynatorem akcji była Pani Sylwia Kulma-Zdunek.